Strategie firmy

Společnost Navazon a. s. se věnuje projektovému managementu a s ním spojeným aktivitám již více jak 7 let. Během této doby jsme získali cenné zkušenosti při realizaci projektů v soukromé i státní sféře a to jak na domácím tak i mezinárodním poli. Abychom dosáhli nejvyšší spokojenosti zákazníka, podílí se na přípravě, realizaci, koordinaci a integraci projektů kromě stálého pracovního kolektivu také řada externích pracovníků patřících ke špičce ve svém oboru. Díky tomu můžeme garantovat nejvyšší kvalitu a efektivitu uskutečňovaných projektů.

V naší firmě si zakládáme hlavně na spolehlivosti, důvěryhodnosti a férovém přístupu. S klienty komunikujeme velice rychle a snažíme se jim maximálně pomáhat s rozvojem jejich projektů. Filosofií naší firmy není realizace velkého objemu zakázek, ale osobní přístup ke každému klientovi. Díky tomu můžeme 100% garantovat kvalitně zpracovaný projekt a spokojeného zákazníka. Z tohoto důvodu si vybíráme jen klienty, s nimiž sdílíme společné hodnoty.